Willem Westendorp Vakbegeleider CSG Jan Arentsz

Ik ben 54 jaar, zit inmiddels ongeveer 30 jaar in het onderwijs, eerst Engels en Frans gegeven op de Mavo (14 jaar ) en daarna voornamelijk Engels aan de bovenbouw van Havo en Atheneum. Ik ben vrij snel begonnen met stagiaires begeleiden. Dat heb ik een hele tijd gedaan zonder daarin zelf begeleid te worden want dat bestond toen eigenlijk nog niet denk ik. Later was er contact met de docenten van de opleiding en toen kwam de opleidingsschool.

De kracht van de opleidingsschool is, naar mijn gevoel, het gezamenlijk optreden van de stagebegeleiders die op hun beurt weer begeleid worden door overkoepelende begeleiders van de eigen school en van de opleiding van de student. Ik heb zelf het contact met collega-begeleiders van mijn eigen school en die van andere scholen altijd als heel nuttig ervaren. Je ontdekt een aantal overeenkomsten in de aanpak, maar ook een aantal verschillen waar je weer veel van kunt leren.

Voor de studenten is de kracht, denk ik, dat ze van minstens drie personen feedback krijgen: de stagebegeleider ( de "gewone" docent ), de schoolopleider ( een soort "middenmanagement" figuur ) en de instituutsopleider ( de specialist ). Die feedback is niet altijd hetzelfde want er zijn soms verschillende manieren en ideeën om problemen of opdrachten te benaderen en daar kan een student dan zijn eigen manier uit zoeken.

Het leukste praktijkvoorbeeld voor mij is van ongeveer 2 jaar geleden: ik deed samen met de student een project waarbij we 2 keer 3 lessen moesten geven, ik deed steeds de eerste les, de student de tweede les en de derde les deden we gezamenlijk. In de nabespreking vroeg de instituutsbegeleider aan de student waarom ik bepaalde dingen deed en waarom ik op bepaalde manieren reageerde naar de leerlingen toe. Ik wist zelf ook niet precies waarom ik dat deed, maar het was precies goed. De instituutsbegeleider vertelde later dat je door ervaring onbewust een aantal dingen doet die je in de loop der tijd hebt opgepakt, maar waarvan je niet meer weet waarom je dat intertijd hebt besloten. Je doet het dus eigenlijk goed zonder dat je je dat realiseert.

Ik durf niet te beweren dat studenten MOETEN kiezen voor een opleidingsschool, maar ik denk wel dat het één van de beste mogelijkheden is om ervaring op te doen als onderwijzer/docent.

 

 

Willem Westendorp

Willem Westendorp Vakbegeleider CSG Jan Arentsz
"Ik durf niet te beweren dat studenten MOETEN kiezen voor een opleidingsschool, maar ik denk wel dat het een van de beste mogelijkheden is om ervaring op te doen als onderwijzer/docent".
Lees verder >