Taken en verantwoordelijkheden

Elke student binnen de AONHW:

 • Kiest op basis van beschrijving van onderzoek-/ontwikkelagenda van de school welk thema van welke school het beste past bij de eigen interesse/verlegenheidsituatie.
 • Bespreekt de keuze voor een stageschool vanwege het thema van de school met de begeleider van het instituut, om zo ook de inhoudelijke ondersteuning vanuit het instituut of een partnerinstituut te kunnen waarborgen.
 • Formuleert op basis van de eigen interesse een probleemstelling en onderzoeksvraag die verbonden zijn met zijn eigen ontwikkeling én de vraagstukken/thema’s binnen de school.
 • Is zich bewust van/wordt gewezen op de kennis vanuit de opleiding (studiemateriaal en experts) die hij in kan zetten om zijn onderzoek vorm te geven.
 • Zorgt dat de onderzoeksbegeleider vanuit het instituut en de inhoudelijke expert van binnen het eigen instituut of partnerinstituut om tafel zitten (of per mail contact hebben).
 • Is betrokken bij het veranderingsproces binnen de school en het team waarmee hij vanwege zijn onderzoek betrokken is. Voor de masterstudent is, indien mogelijk, een meer actieve/leidende rol weggelegd.
 • Draagt actief bij aan de regelmatige bijeenkomsten van het schoolteam door tussentijdse en ruwe data te delen (t.b.v. ontwikkeling van zowel student als de school). Stemt af met de schoolbegeleider indien deze momenten niet of onvoldoende zijn ingepland.
 • Laat zien dat de ontvangen feedback/inbreng is verwerkt in de uitvoering en rapportage van het gehele onderzoek.
 • Geeft in de conclusies en aanbevelingen van het eindproduct een persoonlijke reflectie op de betekenis van de uitkomsten van het onderzoek op de eigen beroepsopvatting en het handelen als leraar.
 • Laat in het eindproduct zien hoe de gesprekken/bijeenkomsten op de school eruit hebben gezien en wat hiermee is gedaan binnen de school.
 • Reflecteert in het eindproduct op de betekenis van het onderzoek voor het (praktijk)wetenschappelijk debat.

Partners

 • Jan Arentsz
 • Eerste Christelijke Lyceum
 • HvA- ALO
 • HvA - O&O
 • ILO/UVA
 • INHOLLAND
 • Jac. P. Thijsse College
 • Kaj Munk College
 • Onderwijscentrum VU
 • Petrus Canisius College
 • Regius College
 • Trinitas College
Joshua Dekker (csg Jan Arentsz)
"Ik heb gekozen voor een opleidingsschool omdat ik in de eerste 2 jaar van mijn studie ook op een opleidingsschool geplaatst ben en mij dit uitermate bevallen is."
Lees verder >