Begeleiden van leraren (in opleiding)

AONHW-opleidingsscholen begeleiden studenten bij de uitvoering van de leerwerktaken. De begeleiding op de school bestaat uit de schoolopleider, onderzoeksdocent(en), vakbegeleiders en onderzoekcoördinator. De schoolopleider richt zich samen met de instituutsopleider op de algemene competentieontwikkeling van de student. De vakbegeleider richt zich op het ontwikkelen van de vakdidactische competenties. De onderzoeksdocent draagt zorg voor de inhoudelijke begeleiding van studenten bij hun onderzoek en de onderzoekcoördinator ten slotte helpt studenten bij het zoeken naar een verbinding tussen hun onderzoeksinteresse en de ontwikkelvragen van de school.

Willem Westendorp Vakbegeleider CSG Jan Arentsz
"Ik durf niet te beweren dat studenten MOETEN kiezen voor een opleidingsschool, maar ik denk wel dat het een van de beste mogelijkheden is om ervaring op te doen als onderwijzer/docent".
Lees verder >