VSLS-project Lesson Study van start

Binnen de subsidieregeling Versterking samenwerking lerarenopleiding en scholen (VSLS) zijn dit jaar twee van de zes AONHW-scholen van start met het project Lesson Study. Dit zijn het Jan Arentsz en het Kaj Munk College. In het schooljaar 2015-2016 zullen de andere scholen instappen.

Op het Kaj Munk College gaat het vmbo-team aan de slag met Lesson study rond wiskunde. Op het Jan Arentsz richt eveneens het vmbo-team zich op LOB (Loopbaan Orientatie Begeleiding - een verplicht curriculumonderdeel op het vmbo), dat zal bestaan uit praktijkopdrachten die vanuit verschillende secties (techniek, zorg, economie) worden ontwikkeld.Partners

 • Jan Arentsz
 • Eerste Christelijke Lyceum
 • HvA- ALO
 • HvA - O&O
 • ILO/UVA
 • INHOLLAND
 • Jac. P. Thijsse College
 • Kaj Munk College
 • Onderwijscentrum VU
 • Petrus Canisius College
 • Regius College
 • Trinitas College