Studenten

Het leraarschap kent veel facetten: lesgeven, contacten met ouders, studeren en onderzoek uitvoeren zijn er enkele van. De AONHW wil een uitdagende leeromgeving bieden aan talentvolle studenten die verdieping zoeken in hun opleiding door hen naast het leren in de beroepspraktijk ook onderzoek te laten doen dat relevant is voor henzelf én voor de school. Zo leert de student niet alleen de onderwijspraktijk kennen, maar ook reflecteren op hoe hij deze kan verbeteren en verdiepen.

Binnen de AONHW maken studenten deel uit van onderzoekende scholen. Op deze scholen wordt gewerkt aan een onderzoekcultuur en voeren docenten binnen teams ook zelf onderzoek uit. Studenten hebben vanaf het begin een duidelijke plek binnen het schoolteam. Omdat samen leren een toegevoegde waarde heeft, maken reflectiemomenten, intervisiebijeenkomsten en discussies over ontwikkeling een belangrijk onderdeel uit de beroepsopleiding van de AONHW.

Studenten binnen de AONHW moeten zich niet alleen onderzoeksvaardigheden eigen maken, maar hun onderzoek ook inbedden in de school, zodanig dat het past bij wat er al is gedaan en waar de school mee verder kan (en gaat). Voorafgaand aan hun stage worden studenten, bijvoorbeeld tijdens een stagemarkt, op de hoogte gebracht van de ambities van de scholen en zelf doen zij inspanning om hiervan op de hoogte te raken. Op basis daarvan maken zij vervolgens de keuze welke onderzoek- en ontwikkelagenda van welke school het beste aansluit bij hun eigen interesse. De student binnen de AONHW ontwikkelt zich zo tot een onderzoekende professional.

Bekijk ook:

Flyer over de AONHW

Brochure over de AONHW

Partners

 • Jan Arentsz
 • Eerste Christelijke Lyceum
 • HvA- ALO
 • HvA - O&O
 • ILO/UVA
 • INHOLLAND
 • Jac. P. Thijsse College
 • Kaj Munk College
 • Onderwijscentrum VU
 • Petrus Canisius College
 • Regius College
 • Trinitas College
Joshua Dekker (csg Jan Arentsz)
"Ik heb gekozen voor een opleidingsschool omdat ik in de eerste 2 jaar van mijn studie ook op een opleidingsschool geplaatst ben en mij dit uitermate bevallen is."
Lees verder >