Evert Jan Saathof Instituutsopleider HvA

Elke school kan een stageschool zijn, maar niet elke goede stageschool is een opleidingsschool.

 

In de afgelopen jaren heb ik namens de Hogeschool van Amsterdam samengewerkt met de CSG Jan Arentsz in Alkmaar

op het gebied van opleiden in de school. Deze samenwerking is intensief en kenmerkt zich door een openheid en professionaliteit van beide partners.

School en instituut zetten zich in voor een optimaal leerwerktraject van de studenten. De AONHW bestaat uit een aantal oplisscholen die door scholing, coaching en (vak)inhoudelijke betrokkenheid van haar vakbegeleiders en schoolopleiders  zorgt draagt voor een begeleidingsstructuur die het studenten mogelijk maakt zich in hun competenties sterk  te ontwikkelen. 

In een dergelijke structuur en opzet kunnen studenten en nieuwe docenten niet alleen werken aan hun leraarschap, maar door regelmatige reflectiegesprekken en duale bijeenkomsten ook aan hun beroepshouding en hun persoonlijkheid.

Persoonlijk vind ik nog steeds een van de mooiste voorbeelden van deze opleidings- en begeleidingsstructuur de stille en onzekere eerstejaars student wiskunde die vorig jaar op het Jan Arentsz stage liep, in het begin van het jaar nauwelijks collega’s en leerlingen durfde aan te spreken, maar al halverwege het jaar zelfbewuster werd en aan het einde van het jaar les gaf, initiatieven nam en ook in lastige situaties op leerlingen en collega’s afstapte en zijn standpunten kon verwoorden.

Dit en andere voorbeelden van ervaringen van studenten maken duidelijk dat de opleidingsschool een (ervarings-)rijke leeromgeving biedt, waarin studenten kiezen voor een veilig en professioneel leerwerktraject.  

 

Evert Jan Saathof

Instituutsopleider HvA

Willem Westendorp Vakbegeleider CSG Jan Arentsz
"Ik durf niet te beweren dat studenten MOETEN kiezen voor een opleidingsschool, maar ik denk wel dat het een van de beste mogelijkheden is om ervaring op te doen als onderwijzer/docent".
Lees verder >