Jac. P. Thijsse College


Contactpersoon

Suzanne Blankert-Lindeman - coördinerend schoolopleider
(0251) 65 25 71
stagebureau@jpthijsse.nl

Adresgegevens

De Bloemen 65
1902 GT Castricum
www.jpthijsse.nl

Aantallen leerlingen, personeel

2119 leerlingen en 110 fte onderwijzend personeel

Type onderwijs

Mavo - havo - vwo

Denominatie

Openbaar

Visie en missie

De leidraad van het onderwijs op het Jac. P. Thijsse College is “Actief en Onbegrensd”. Het onderwijs is erop gericht dat de leerling:
• zich optimaal toerust voor zijn vervolgopleiding;
• zich voorbereidt om succesvol te zijn in een veranderende, pluriforme samenleving met internationale aspecten en onbegrensde mogelijkheden;
• verantwoordelijkheid neemt voor zijn rol als wereldburger.
Er wordt gewerkt vanuit een positief pedagogisch klimaat. De driehoek school-leerling-ouders zien wij als voorwaarde voor een succesvolle schoolcarrière.

Waarmee profileren we ons?

• Het Jac. P. Thijsse College is een veilige school met goed onderwijs en een goede leerlingbegeleiding;
• De school is kleinschalig georganiseerd, zodat leerlingen, medewerkers en docenten in opleiding gekend en erkend worden en hun talenten verder kunnen ontwikkelen, zowel op cognitief, creatief als sportief gebied;
• De school biedt begeleiding en structuur aan leerlingen die dat nodig hebben en ruimte aan leerlingen die dat aankunnen.

Belangrijke onderwijskundige ontwikkelingen

Onderwijskundige ontwikkelingen spelen zich vooral af binnen de verschillende vakgebieden of teams als initiatieven van docenten, ook vakoverstijgend. Kansen bieden aan leerlingen en docenten is daarbij het motto. Om de leerlingen goed te leren plannen wordt in de brugklas gewerkt met een speciale “JPT-agenda”.

Op welke aspecten is de school innovatief?

• Tweetalig onderwijs (TTO) op mavo/ havo/vwo;
• International Business Class (4/5 havo);
• Mogelijkheid tot het behalen van een internationaal erkend certificaat Engels (Cambridge Engels), Frans (Delf Scolaire) en Duits (Goethe) (3 vwo);
• Vwo Allround (voor de vwo leerling die naast TTO behoefte heeft aan extra uitdaging);
• Internationaliseringsprogramma (EIO);
• Bewegen, Sport en Maatschappij (BSM) is examenvak op het havo en vwo;
• Het vak “Theater” is een verplicht vak voor de vwo-leerlingen met het profiel C&M.Aangesloten partners

Scholen
Instituten