Informatieavond ‘Leraar worden in het voortgezet onderwijs’


Aanmelden

De informatieavonden hebben reeds plaatsgevonden in november 2019

Wanneer er nieuwe data bekend zijn, zullen wij die hier publiceren.


Het onderwijs bruist. Elke dag. Steeds meer mensen willen daar een rol in spelen. Voelen zich betrokken. Is het iets voor jou?

Misschien heb je er weleens aan gedacht om een carrièreswitch te maken? Dan is leraar in het voortgezet onderwijs misschien iets voor jou! Kom naar de informatieavond die scholen voor voortgezet onderwijs en lerarenopleidingen samen houden in februari 2019.

Tijdens deze avond maak je kennis met verschillende aspecten van het vak van leraar. Er is informatie en uitleg over opleidingen (voltijd en deeltijd), arbeidsvoorwaarden, perspectieven en onderwijssoorten. Uiteraard is er ook genoeg gelegenheid om vragen stellen.

Ervaren leraren en mensen die een carrièreswitch hebben gemaakt, staan klaar om te vertellen wat je van het onderwijs kunt verwachten en welke mogelijkheden er zijn. Dit om een goede keuze te maken.

Na afloop van deze bijeenkomst is er de mogelijkheid om een keer mee te lopen met een leraar en kun je ook een afspraak maken voor een maatwerkgesprek waarin advies gegeven wordt over jouw weg naar deze droombaan.

Je bent van harte welkom op de informatieavond, wanneer je belangstelling hebt om in het voortgezet onderwijs te gaan werken èn beschikt over een vooropleiding waarmee je toegelaten kan worden tot een hbo-lerarenopleiding. Dit betekent dat je in het bezit bent van een vwo-, havo-, mbo-4-diploma of je een pabo-achtergrond hebt. Voor de universitaire lerarenopleiding moet je minimaal in het bezit zijn van een WO-master getuigschrift.

Vragen?

AONHW (Academische Opleidingsschool Noord-Holland West), Alkmaar
Linda Wehnes
E secretariaat@aonhw.nl
T (072) 51 87 624


ROWF (Regionale academische Opleidingsschool West-Friesland), Hoorn
Linda van Eerden
E info@rowf.nl
T (0229) 20 60 91Verdere informatie

Het AONHW komt graag in contact met mensen die interesse hebben in een baan in het onderwijs. Deze belangstelling is goed te begrijpen: Veel volwassenen leggen hun kinderen het huiswerk uit of geven training aan een groep jonge mensen. Zij ervaren welk plezier werken met jongeren kan geven en welke voldoening je kunt halen uit het helpen van anderen.

Mensen die een overstap naar een baan in het onderwijs overwegen, krijgen vaak als eerste te maken met de taal van het onderwijs: Termen als zij-instromer, deeltijdopleiding, EVC’s (eerder verworven competenties) vormen het eerste obstakel in het vinden van antwoorden op vragen. Ook vragen als: op welk instituut kan ik het beste mijn opleiding gaan volgen? Hoe is de begeleiding georganiseerd? Zijn er mensen met wie ik ervaringen kan uitwisselen? komen al snel boven drijven.

We bieden een aantal mogelijkheden u te informeren over een toekomst in het onderwijs.

Op deze site vindt u de adressen van de schoolorganisaties van de AONHW. Voor antwoorden op uw vragen kunt u via de site contact opnemen met één van de schoolopleiders van deze organisaties. Een van de beste manieren antwoorden te krijgen op uw vragen, is een dag mee te lopen op een school. Een dag onderwijs in het vak dat u wilt geven, doet het onderwijs voor u leven!

PABO-docenten

Voor PABO-docenten die de overstap naar het voortgezet onderwijs willen maken zijn er ook mogelijkheden in het voortgezet onderwijs.

Op 12 november as. heeft de Hogeschool Utrecht een open avond.

Tekortvakken

Landelijk gezien is er een lerarentekort voor de vakken wiskunde, natuurkunde, scheikunde, informatica, levensbeschouwing, aardrijkskunde, Engels, Duits, Frans, Nederlands, klassieke talen en een aantal praktijkvakken in het vmbo.

Tot slot vind u op deze pagina verwijzingen naar een aantal sites. U kunt daar onder andere informatie vinden over regelgeving rond zij-instroomtrajecten en financiering van studiekosten.

Informatie over zij-instroom:

1. https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/werken-in-het-onderwijs/vraag-en-antwoord/hoe-word-ik-zijinstromer-in-het-onderwijs

2. http://www.vu.nl/nl/opleidingen/masteropleidingen/opleidingenoverzicht/i-l/leraar-voorbereidend-hoger-onderwijs/zij-instroom/index.asp

3. https://extranet.doo.hva.nl/nl/stage_werkplekleren/tweedegraads/Paginas/Zij-instroomtraject.aspx

Informatie over werken in het onderwijs vanuit een andere baan:

http://www.wordleraarinhetvo.nl/leraar-worden-in-het-vo/vanuit-een-andere-baan/

http://www.voion.nl/

Informatie over studiefinanciering

https://www.duo.nl/particulier/leraar/alle-regelingen-voor-leraren/weten-hoe-het-werkt.jsp