Studentenonderzoek

Bij professioneel gedrag hoort een onderzoekende grondhouding. Dat betekent dat een leraar tijdens zijn beroepsuitoefening zich steeds de vraag moet stellen of dat wat hij doet wel het beste is voor de leerling(en). Om die vraag te kunnen beantwoorden, zal de leraar bezig moeten blijven om kennis over het onderwijs te verzamelen en te toetsen op relevantie. Dit onderzoek kan zich richten op leerlingen of op methoden, maar ook heel goed op de leraar zelf.

Het is dan ook belangrijk dat studenten al tijdens hun opleiding onderzoeksvaardigheden opdoen en een onderzoekende attitude ontwikkelen. Deze bouwen zij verder uit gedurende hun professionele loopbaan. Daarom neemt afstudeeronderzoek binnen de AONHW een bijzondere plaats in. De onderzoekonderwerpen sluiten   als men op een academische opleidingsschool zijn opleiding volgt uiteraard aan bij de eigen vragen en interesses van de student, maar moeten bovendien passen binnen de ontwikkelagenda van het team en de opleidingsschool waar hij op dat moment in opleiding is. Ook levert het een (zichtbare) bijdrage aan het verbeteren van het onderwijs aan de leerlingen. Tijdens hun stage dragen studenten dan ook actief bij aan bijeenkomsten van het schoolteam door tussentijdse en ruwe data te delen. Hiermee versterken zij zowel hun eigen ontwikkeling als die van de school.

Studenten bij de AONHW kunnen in het besloten gedeelte van deze website (de inlogcode krijgen ze via hun opleidingsschool of opleidingsintsituut) onder andere onderzoeksverslagen van eerdere AONHW-studenten bekijken.

Partners

 • Jan Arentsz
 • Eerste Christelijke Lyceum
 • HvA- ALO
 • HvA - O&O
 • ILO/UVA
 • INHOLLAND
 • Jac. P. Thijsse College
 • Kaj Munk College
 • Onderwijscentrum VU
 • Petrus Canisius College
 • Regius College
 • Trinitas College
Joshua Dekker (csg Jan Arentsz)
"Ik heb gekozen voor een opleidingsschool omdat ik in de eerste 2 jaar van mijn studie ook op een opleidingsschool geplaatst ben en mij dit uitermate bevallen is."
Lees verder >