De partnerinstituten binnen de AONHW zijn universiteiten en hogescholen. Dit betekent dat de opleiding van studenten binnen de AONHW op zowel eerste- als tweedegraadsgebied plaatsvindt. De instituten helpen hun studenten en de hen begeleidende docenten op de scholen om goed en passend onderzoek uit te voeren. In dit onderzoek is er een samenhang tussen de vragen van zowel de school als het instituut. Het instituut stemt hierover af met de school en dit kan leiden tot aanpassingen in de ontwikkel- en onderzoeksagenda van beide.