De partnerscholen van de AONHW hebben ieder een eigen kleur maar bieden allemaal alle soorten opleidingstrajecten. Studenten maken deel uit van de opleidingsschool: zij werken in de school en denken na over hun beroepshouding. Taken en verantwoordelijkheden van studenten kunnen per school verschillen, maar altijd passen de werkzaamheden binnen de algemene opleidingsstructuur van de AONHW.

Opleiden in een academische opleidingsschool betekent ook dat scholen voortdurend bezig zijn met de professionalisering van de eigen organisatie. Het gaat uiteindelijk om het vergroten en waarborgen van de kwaliteit en beschikbaarheid van onderwijzend personeel: zowel aankomend en nieuw benoemde docenten als (meer) ervaren personeel.

De scholen binnen de AONHW hebben ieder een eigen onderzoeksagenda. Deze agenda is verbonden met de schoolontwikkeling en de doorgaande lijnen waar studenten op in kunnen haken. Het gesprek over de passendheid van de vraagstelling en het onderzoek zelf en eventuele aanpassingen in de ontwikkelagenda, moet georganiseerd worden binnen de school. Tevens stemt de school de samenhang af met de opleidingsinstituten waar studenten aan verbonden zijn.

Dit zijn de partnerscholen van de AONHW: