Het uitgangspunt van de AONHW is dat elke onderwijsprofessional (ook) over onderzoekvaardigheden hoort te beschikken: bij professioneel gedrag hoort een onderzoekende houding. Dat betekent dat docenten zich tijdens hun beroepsuitoefening steeds de vraag moet stellen of dat wat zij doen wel het beste is voor de leerling(en). Om die vraag op de juiste manier te kunnen beantwoorden, moet elke docent bezig blijven om kennis over het onderwijs te verzamelen en te toetsen op relevantie.

Docenten op de partnerscholen van het samenwerkingsverband voeren dan ook zelf onderzoek uit. Dit onderzoek valt binnen de onderzoeksthema’s die binnen de school zijn geformuleerd. Onderzoek van studenten die de school als stageplaats hebben, sluit aan bij het lopende onderzoek op de school. Zo sluit al het uitgevoerde onderzoek aan bij de ontwikkelagenda van de school en kan het onderzoek van leraren en studenten elkaar verscherpen en aanvullen.