Omdat van docenten tegenwoordig veel meer wordt verwacht dan alleen lesgeven, zijn de leerwerkactiviteiten van studenten erop gericht om in de school actief te zijn en de eigen competenties op de verschillende taken (verder) te ontwikkelen. De leerwerktaken koppelen de mogelijkheden van de school en het theoretisch kader van de opleiding, waarmee ze elkaar versterken. In één tot twee jaar wordt in een postdoctoraal traject, of in de laatste fase van de tweedegraads lerarenopleiding (4e, soms al 3e jaar), een student voorbereid voor de zelfstandige beroepsuitoefening als docent.

Binnen de Academische Opleidingsschool Noord-Holland West is permanent aandacht voor de kwaliteit van het personeel dat betrokken is bij het vormgeven van de academische component. Aan de ene kant bestaat die aandacht er uit dat er blijvend deskundigen uit de opleidingsinstituten worden ingezet. Aan de andere kant is de opzet zó gekozen dat er op de opleidingsschool steeds nieuwe personeelsleden van de scholen en de instituten worden opgeleid in het onderzoeksmatig denken en werken.