Begeleiding


Zowel duale als niet-duale studenten worden vanuit het opleidingsinstituut begeleid door een instituutsopleider en vakdidacticus. De instituutsopleider is de contactpersoon tussen het opleidingsinstituut en de opleidingsschool en volgt de student in diens algehele ontwikkeling. De instituutsopleider werkt nauw samen met de schoolopleider en samen zijn zij verantwoordelijk voor de inhoud en de organisatie van het werkplekleren op de school. De instituutsopleider heeft gedurende het leerwerktraject enkele keren contact met de student over het lesbezoek, de voortgang, de tussenevaluatie en de beoordeling. De vakdidacticus van de opleiding ondersteunt de student in zijn vakdidactische ontwikkeling. 

Op de AONHW-opleidingsschool begeleiden de schoolopleider, onderzoeksdocent(en), vakbegeleider en onderzoekcoördinator de student bij de uitvoering van diens leerwerktaken. De schoolopleider richt zich samen met de instituutsopleider op de algemene competentieontwikkeling van de student. De vakbegeleider richt zich op het ontwikkelen van de vakdidactische competenties. De onderzoeksdocent draagt zorg voor de inhoudelijke begeleiding van studenten bij hun onderzoek en de onderzoekcoördinator ten slotte helpt studenten bij het zoeken naar een verbinding tussen hun onderzoeksinteresse en de ontwikkelvragen van de school.Aangesloten partners

Scholen
Instituten