Home

Welkom op de website van de Academische Opleidingsschool Noord-Holland West.

De Academische Opleidingsschool Noord-Holland West, kortweg AONHW, is het samenwerkingsverband van zeven scholen voor voortgezet onderwijs, drie hogescholen en twee universiteiten in Noord-Holland. De partners zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het opleiden van leraren in het eerste- en tweedegraadsgebied. Daarnaast verbindt de Opleidingsschool de lerarenopleiding, de professionele ontwikkeling van de eigen docenten, de schoolontwikkeling en het personeelsbeleid met elkaar.

De academische kop op de opleidingsschool

De academische “kop” vormt de sluitsteen voor een volwaardige opleidingsschool. Binnen de AONHW doen studenten onderzoek binnen de partnerschool dat relevant is voor de school én de student. De partnerscholen op hun beurt werken aan een onderzoekende cultuur op de school. Docenten voeren er binnen teams ook zelf onderzoek uit. Het doen van onderzoek moet leiden tot schoolontwikkeling door vernieuwing en verbetering van het onderwijs. Het samenwerkingsverband biedt hiermee een rijke context en een uitdagende leeromgeving aan talentvolle studenten die verdieping zoeken in hun opleiding én aan leraren die de praktijk op hun school verder willen verbeteren. Door in de beroepspraktijk onderzoek te doen dat relevant is voor de school en de schoolontwikkeling, leren aankomende en zittende docenten niet alleen de onderwijspraktijk (nog) beter kennen, maar ook reflecteren op hoe zij deze kunnen verbeteren.

De Academische Opleidingsschool AONHW heeft dan ook een meerwaarde door:

- de kwaliteit van opleiden (competentie- en praktijkgericht);
- de verbinding van opleiden en schoolontwikkeling met behulp van onderzoek;
- de professionalisering van scholen en instellingen en de versterking van hun personeelsbeleid.

Eigen ontwikkeling

Het samenwerkingsverband AONHW heeft vanaf het begin een organisch model gehanteerd voor de ontwikkeling. Alle partners – scholen en instituten – werken aan de eigen ontwikkeling om volwaardig onderdeel te (kunnen) zijn van de Academische Opleidingsschool. Dit doen zij door vorm te geven aan een onderzoekende cultuur, een eigen onderzoeksagenda, de kwaliteit van het eigen onderzoek te verbeteren, en door professionalisering van medewerkers om onderzoek te kunnen doen en begeleiden. Bovendien is een gedeelde onderzoeksagenda, wordt gezamenlijk onderzoek verricht en resultaten gedeeld.

Het uiteindelijk doel is dat in de 2016 de Academische Opleidingsschool volledig is ingebed in het beleid en de staande organisatie van elke partner.

De partners van het samenwerkingsverband zijn:

CSG Jan Arentsz en Petrus Canisius College te Alkmaar, Kaj Munk College te Hoofddorp, Eerste Christelijk Lyceum te Haarlem, Jac. P. Thijsse College te Castricum, Trinitas College te Heerhugowaard, Regius College te Schagen en de lerarenopleidingen in Noord-Holland (HvA – O&O, HvA - ALO, Inholland, Universitaire Lerarenopleiding VU en ILO/UVA).

Partners

 • Jan Arentsz
 • Eerste Christelijke Lyceum
 • HvA- ALO
 • HvA - O&O
 • ILO/UVA
 • INHOLLAND
 • Jac. P. Thijsse College
 • Kaj Munk College
 • Onderwijscentrum VU
 • Petrus Canisius College
 • Regius College
 • Trinitas College