Onderzoeksthema's per school


De Academische Opleidingsschool Noord-Holland West vormt een uitdagende leeromgeving voor talent. De rijke context voor deze uitdagende leeromgeving voor talent komt bij uitstek tot stand door het doen van onderzoek en door de verbinding met vernieuwing en verbetering van het onderwijs (schoolontwikkeling): 

1. onderzoek binnen de academische opleidingsschool is een middel dat bijdraagt aan de verbetering van de kwaliteit van de leeromgeving van leerlingen, (aanstaande) leraren en lerarenopleiders;

2. onderzoek moet bijdragen aan:

a. kennisontwikkeling;

b. eigenaarschap;

c. professionaliteit;

3. onderzoek is gericht op verandering en de verantwoording daarvan.

 

Onderzoek binnen de AONHW is georganiseerd rond thema’s die zijn afgeleid van de onderzoekagenda’s van scholen en instituten. Ieder onderzoek draagt bij aan kennis over het thema. Door de samenwerkingspartners binnen de AONHW zijn de volgende thema’s vastgesteld:

1. Recht doen aan verschillen tussen leerlingen

2. Verbetering van onderwijsrendement/studiesucces

3. Verbetering van onderwijskwaliteit en toetsing

4. Ontwikkelen schoolbrede onderzoekende cultuur

5. Verbetering van de leeromgeving van (aanstaande) leraren en lerarenopleiders

Bijdragen aan dit laatste onderzoeksthema moeten worden gezien als bijdragen aan de verdere ontwikkeling van de kwaliteit van de academische opleidingsschool.

 

 

 

 

 

 

 

 Aangesloten partners

Scholen
Instituten