Opleiden en beoordelen


 

Voor de beoordeling van studenten heeft iedere opleiding eigen beoordelingsmomenten en procedures. Studenten die aan een van de academische opleidingsscholen verbonden zijn, hebben te maken met een eigen beoordelings- en functioneringscyclus vanwege de belangrijke plaats die onderzoek in de opleiding inneemt.

Bij de beoordeling van de student en diens onderzoek is een belangrijke rol voor de opleidingsschool weggelegd. Schoolopleider en werkplekbegeleider bepalen in samenspraak met de instituutsopleiders de geschiktheid van de student voor het daadwerkelijk uitoefenen van het beroep. Hoewel de instituutsopleider eindverantwoordelijk is voor de beoordeling, komt deze tot stand in nauw overleg met de opleiders op de school.Aangesloten partners

Scholen
Instituten