Taken en verantwoordelijkheden


Elk opleidingsinstituut binnen de AONHW:

  • Zorgt voor interne afstemming over doelstellingen en ambities binnen AONHW en de uitvoering hiervan met betrekking tot het opleiden van studenten binnen de academische kop.
  • Stemt met de scholen af welke thema’s en onderwerpen geschikt zijn en passen bij zowel het instituut als bij de school.
  • Wisselt met de scholen uit hoe de ontwikkelagenda van de school is te koppelen met de onderzoekslijnen van het instituut.
  • Wijst de student op de extra vereisten die de academische opleidingsschool aan het onderzoek stelt en beoordeelt of student dit waarschijnlijk waar kan maken.
  • Wijst per student een begeleider aan voor het leren onderzoeken door de student en een expert binnen het eigen of bij een partnerinstituut, die de student inhoudelijk ondersteunt.
  • Informeert de school over de jaarplanning van het instituut en stemt eventuele aan te brengen wijzigingen met de school af in verband met de praktische uitvoerbaarheid voor de school.
  • Bekijkt samen met de school per student welke eventuele aanpassingen in de planning of uitvoering van het onderzoek nodig zijn.
  • Plant regelmatige overlegmomenten binnen en met de school.
  • Stemt de opleiding van de student af op de vereisten vanuit de school: presentatie van (tussentijds) onderzoek, de omgang met en het belang van ruwe data, de rol van de student binnen de school, … De student wordt opgeleid tot onderzoekende professional, en niet tot uitsluitend onderzoeker.


Aangesloten partners

Scholen
Instituten