Aanlsuiting Regius College als kandidaat partner


Tijdens de stuurgroep vergadering van 8 januari 2015 is besloten dat het Regius College uit Schagen aan mag sluiten bij de AONHW als kandidaat partner. Deze beslissing is genomen nadat een interne commissie de Quick Scan heeft beoordeeld. De commissie heeft daarnaast ook een gesprek gehad met betrokkenen van opleiden in de school bij het Regius College en heeft daarna een positief advies afgegeven richting de stuurgroep. Vanaf nu wordt het Regius College ook uitgenodigd voor de stuurgroep vergaderingen.

Het Regius College gaat nu het traject in van definitieve aansluiting.

Daarvoor moet een dossier: "aanvraag partnerschap" worden samengesteld. Deze zal worden beoordeeld door een commissie waar ook externen zitting in hebben.Aangesloten partners

Scholen
Instituten