Onderwijspioniers 2014-2015


Dick van der Wateren van het Eerste Christelijke Lyceum en Liesbeth Breek van het Petrus Canisius College zijn verkozen tot Onderwijs Pionier VO 2014-2015. Dit is niet direct gerelateerd aan de AONHW, maar de scholen zijn natuurlijk wel ontzettend trots. En terecht!

Onderwijs Pioniers is ontstaan vanuit het idee dat bevlogen leraren de ruimte en ondersteuning moeten krijgen om hun eigen werkomgeving, de school en het onderwijs als geheel, te verbeteren. Daarom helpt Onderwijs Pioniers leraren om innovatieve ideeën verder te ontwikkelen en op school te realiseren. Leraren krijgen hiervoor een budget en ondersteuning in de vorm van Pioniersdagen, een helpdesk, een netwerk van Pioniers en kans op de Onderwijs Pioniers Trofee. Daarmee krijgen Pionierende leraren de ruimte, gelegenheid en een podium om hun eigen werkomgeving te vernieuwen. Tegelijkertijd is het een leerervaring voor scholen om te vernieuwen van binnenuit. Onderwijs Pioniers maakt leraren eigenaar van vernieuwing op school en van hun eigen leerproces.

Lees verder op de website van Onderwijs Pioniers.Aangesloten partners

Scholen
Instituten