Positief advies subsidieaanvraag verankering academische opleidingsschool


28 maart 2012

De uitslag van de subsidieaanvraag verankering academische opleidingsschool is binnen. De Commissie van Wijzen heeft een positief advies uitgebracht en OC&W neemt het over.  Het advies ligt in het verlengde van wat we na het gesprek met de commissie mochten verwachten. Wij zijn blij met de uitslag! Met deze jaarlijkse subsidie tot 31 december 2016 kunnen we verder met de ontwikkeling van de academische kop op de opleidingsschool.

Voorjaar 2012 

In december 2011 heeft de AONHW een aanvraagdossier subsidie academische opleidingsschool ingediend bij het ministerie van OC&W. De afgelopen 2 jaar is, in kader van de verdiepingsslag academische opleidingsschool 2009-2011, gewerkt aan de ontwikkeling van de Academische Opleidingsschool Noord-Holland West.

In het aanvraagdossier is de verdere ontwikkeling en verankering van de Academische Opleidingsschool Noord-Holland West voor de komende jaren, 2012-2016, omschreven. Dit begint met de visie en doelstellingen, gevolgd door een beschrijving van de huidige situatie en een beschrijving van de aandachtspunten en activiteiten gericht op ontwikkeling en verankering. Tot slot is er aandacht voor de interne en externe kennisdeling en voor de sturing en evaluatie en borging van de kwaliteit.

Op 23 februari 2012 heeft een gesprek plaatsgevonden tussen vertegenwoordigers van het ministerie en de AONHW, waarin de AONHW de aanvraag kon toelichten. Uiterlijk 31 maart wordt bekendgemaakt of de AONHW in aanmerking komt voor bekostiging tot 2016. Het aanvraagdossier kan hier worden gedownload.Aangesloten partners

Scholen
Instituten