Positief oordeel opleidingsschool NVAO juli 2015


Op 30 oktober 2014 vond de visitatie en beoordeling plaats van de Academische Opleidingsschool Noord-Holland West. Het panel gaf ons toen een positief advies. Dit leidde tot een positief advies aan de NVAO.

De NVAO heeft het positieve oordeel overgenomen en heeft op 14 juli 2015 haar positieve advies gestuurd naar de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Klik hier voor de brief  aan de minister.

Wij zijn erg trots op dit resultaat!Aangesloten partners

Scholen
Instituten