Positieve beoordelingen van zowel Opleidingsdeel als Academische kop


Op donderdag 30 oktober 2014 heeft de visitatie en beoordeling van de AONHW plaatsgevonden. Zowel het opleidingsdeel als de academische kop, die elk afzonderlijk getoetst zijn en die alleen de kwalificatie voldoende of onvoldoende kunnen krijgen, hebben een voldoende beoordeling gekregen. We zijn hier uiteraard heel blij mee en ook erg trots op.

Bijzonder mooi waren de lovende woorden van de commissie over de kwaliteit van en de begeleiding door de schoolopleiders. Dit was mede gebaseerd op de feedback die de commissie van de studenten had gekregen. Alhoewel al bij de NVAO-beoordeling in 2009 is gebleken dat de AONHW een hoge kwaliteit kent met betrekking tot de begeleiding van studenten, zijn onze schoolopleiders in samenwerking met de betrokken instituutsopleiders in staat gebleken dit niveau niet alleen te handhaven, maar zelfs nog te verbeteren. Ook op de partnerscholen Jac. P. Thijsse College en Trinitas College die pas na 2010 zijn aangesloten. Deze lovende woorden waren dus volkomen op hun plaats en onderstrepen wij graag.

Maar vooral willen wij complimenten maken aan de onderzoekdocenten, - coördinatoren en onderzoekbegeleiders / -ondersteuners. Zij zijn in staat gebleken in de relatief korte tijd van enkele jaren een verschil te maken en een voldoende fundament en eerste bouwwerk voor onze academische kop te realiseren – vaak tegen de weerstand, verdrukking en waan van de dag in –, dat de toets van het beoordelingspanel op bijna alle aspecten goed heeft doorstaan en waar we aan verder kunnen bouwen. Daarvoor verdienen zij alle lof en waardering.

De stuurgroep van de AONHW dankt dan ook allen voor de grote mate van inzet en betrokkenheid die in afgelopen jaren zijn getoond en die tot dit mooie resultaat heeft geleid.Aangesloten partners

Scholen
Instituten