Posterpresentatie op landelijke bijeenkomst AOS


Op maandag 9 maart zal Thomas Smit van het Jac. P. Thijsse College een posterpresentatie verzorgen over zijn onderzoek naar Flipping the Classroom, dat hij vorig jaar heeft uitgevoerd.

Hij doet dit op een landelijke bijeenkomst in Utrecht, waar alle Academische Opleidingsscholen (AOS) zich laten zien. Tijdens deze bijeenkomst presenteert elke AOS zich aan de hand van een voorbeeldonderzoek. Op een poster laten de leraar-onderzoekers zien welke stappen in het onderzoek zijn genomen, welke opbrengsten het heeft gehad en welke voorwaarden ervoor hebben gezorgd dat het onderzoek meerwaarde heeft gehad. Op basis hiervan gaan de aanwezigen met elkaar in gesprek over wat de waarde van de Academische Opleidingsschool is en welke voorwaarden nodig zijn om ervoor te zorgen dat onderzoek in de school bijdraagt aan professionele ontwikkeling en schoolontwikkeling.

Deze bijeenkomst wordt in samenwerking met het Steunpunt Opleidingsscholen georganiseerd en is onderdeel van het onderzoek ‘De waarde van de academische opleidingsschool’ dat wordt uitgevoerd door Anje Ros, Miranda Timmermans en Janneke van der Steen. Eerder dit schooljaar zijn er voor deze studie interviews uitgevoerd bij alle 33 academische opleidingsscholen. Naast de posterpresentaties presenteren de onderzoekers aan het begin van de ochtend/middag ook een voorlopig landelijk beeld van de beoogde en gerealiseerde opbrengsten van de AOS, de organisatie en de ervaren knelpunten. Aan het eind van de bijeenkomst trekken we gezamenlijk een aantal conclusies en stellen we aanbevelingen op.

Iedereen kan zich aanmelden voor de bijeenkomst; deelname is gratis.

MEER INFORMATIE EN AANMELDENAangesloten partners

Scholen
Instituten