Promotie Marco Snoek


Op 25 juni 2014 promoveerde HvA-lector Marco Snoek bij de Universiteit van Amsterdam op zijn proefschrift, getiteld: Het ontwikkelen van leiderschap van leraren en de invloed daarvan in scholen ('Developing Teacher Leadership and its Impact in Schools'). 

Uit de samenvatting:
Leiderschap van leraren vraagt specifieke kennis en vaardigheden. De initiële lerarenopleiding bereidt aankomende leraren echter nauwelijks voor op leiderschapsrollen, waardoor veel leraren slecht voorbereid zijn om niet alleen binnen de context van het eigen leslokaal leiderschap uit te oefenen, maar ook daarbuiten. Voor het ontwikkelen van leiderschap zijn daarom specifieke post-initiële leerarrangementen nodig. 
Dit onderzoeksproject richtte zich op twee zaken: op de behoefte aan leerarrangementen gericht op leiderschap van leraren, en op de complexe relatie tussen dergelijke leerarrangementen en het effect op de werkplek. Het hoofddoel van het onderzoeksproject was om meer inzicht te krijgen in de mate waarin en de wijze waarop post-initiële leerarrangementen gericht op het leiderschap van leraren, bijdragen aan ontwikkeling van leraren en scholen.

 Bekijk het proefschrift via de site van de Universiteit van Amsterdam (link).Aangesloten partners

Scholen
Instituten