Werken aan een nieuwe organisatiestructuur


In de stuurgroepvergadering van 12 januari 2017 is het document sturings- en organisatiemodel AONHW vastgesteld. Voorjaar 2017 maken we een begin met het samenstellen van de expertgroep en gaan we werken een de nieuwe structuur.
Zie hier voor sturings- en organisatiemodel.Aangesloten partners

Scholen
Instituten