Partners


AONHW
De Academische Opleidingsschool Noord-Holland West, kortweg AONHW, is een federatief samenwerkingsverband van dertien scholen voor voortgezet onderwijs, drie hogescholen en twee universiteiten in Noord-Holland.

De partners zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het opleiden van leraren in het eerste- en tweedegraadsgebied. Daarnaast verbindt de AONHW de lerarenopleiding, de professionele ontwikkeling van de eigen docenten, de schoolontwikkeling en het personeelsbeleid met elkaar.

De AONHW biedt partnerscholen een kwaliteitsborging met betrekking tot:

- begeleiding van stagiaires en zij-instromers;
- onderzoek door studenten en binnen de school zelf;
- de professionalisering van docenten;
- de versterking van het personeelsbeleid.

Scholen
De partnerscholen van de AONHW hebben ieder een eigen kleur.
Taken en verantwoordelijkheden van studenten kunnen per school verschillen, maar altijd passen de werkzaamheden binnen de algemene opleidingscultuur van de AONHW.
Opleiden in een academische opleidingsschool betekent ook dat scholen voortdurend bezig zijn met de professionalisering van de eigen organisatie. Het gaat uiteindelijk om het vergroten en waarborgen van de kwaliteit en beschikbaarheid van onderwijzend personeel: zowel aankomend en nieuw benoemde docenten, als (meer) ervaren personeel.

Instituten
De partnerinstituten binnen de AONHW zijn universiteiten en hogescholen.
Dit betekent dat de opleiding van studenten binnen de AONHW op zowel eerste- als tweedegraadsgebied plaatsvindt. De instituten helpen hun studenten en de hen begeleidende docenten op de scholen om goed en passend onderzoek uit te voeren. In dit onderzoek is er een samenhang tussen de vragen van zowel de school als het instituut. Het instituut stemt hierover af met de school en dit kan leiden tot aanpassingen in de ontwikkel- en onderzoeksagenda van beide.Susan Kruis
HvA
Susan Kruis
HvA

Aangesloten partners

Scholen
Instituten