Berger Scholengemeenschap


Contactpersoon

Miranda Emmanouilidis - coördinerend schoolopleider
Emmanouilidis.M@berger-sg.nl

Jessica Toman - coördinerend schoolopleider
Toman.j@berger-sg.nl

(072) 5894118
www.berger-sg.nl

Adresgegevens van onze tijdelijke locatie (2024):
Oudtburghweg 3
1862 PX Bergen 

Adresgegevens van onze locatie (vanaf 2025):
Rondelaan 34
1861 ED Bergen


Aantallen leerlingen, personeel
Rond de 700 leerlingen en 68 fte onderwijzend personeel

Type onderwijs
Mavo - havo - vwo

Denominatie
Openbaar

Visie en missie
De BSG staat op een prachtige plek, aan de rand van het Bergerbos. Het gebouw is omringd door natuur en dat heeft invloed op het onderwijs en de sfeer. De school is kleinschalig, heeft een kunst- en cultuurprofiel, dat tot uiting komt in een groot aantal kunstzinnige vakdisciplines. Leren en persoonlijke vorming vinden wij van belang voor de ontwikkeling van onze leerlingen.

Waarmee profileren we ons:

  • De BSG heeft veel kunstvakken, maar ook zetten we creativiteit in om leerlingen te leren oplossingsgericht te denken. Daarmee kunnen ze op allerlei gebieden, wetenschappelijk en maatschappelijk, vraagstukken oplossen. We doen dit o.a. met vakoverstijgende projecten, zodat leerlingen samenhang zien. Onze school is een van de weinige scholen in Nederland waar je examen kunt doen in de drie beeldende vakken en muziek. De beeldende vakken zijn handvaardigheid, textiel en tekenen.
  • De BSG is een veilige school met goed onderwijs en een goede leerlingbegeleiding.
  • De school is kleinschalig georganiseerd, zodat leerlingen, medewerkers en docenten in opleiding gekend en erkend worden en hun talenten verder kunnen ontwikkelen, zowel op cognitief, creatief als sportief gebied;


Belangrijke onderwijskundige ontwikkelingen

  • De afdeling atheneum van de BSG heeft de ambitie om het onderwijs op een hoog peil te brengen en te houden en vroegtijdig talenten te herkennen die zich kunnen ontplooien. Sinds 1 augustus 2019 is de BSG een partner van de Vrije Universiteit in het Pre-University College. Dit houdt o.a. in dat wij per schooljaar tweemaal een aantal leerlingen uit de bovenbouw van het atheneum selecteren die masterclasses mogen volgen aan de VU.
  • Vrijwel alle klassen werken met een eigen laptop of tablet.
  • Kansen bieden aan leerlingen en docenten is daarbij het motto.

Op welke aspecten is de school innovatief?
De BSG is de enige school in de regio met een profiel Programmeren & Design. Dit is een profiel waarbij leerlingen twee uur in de week op een eigentijdse manier het vak informatica-en designonderwijs krijgen. Afhankelijk van persoonlijke interesse krijgt de leerling de kans zich in bepaalde gebieden te specialiseren: programmeren of applicatiedesign. Voorbeelden zijn webdevelopment, programmeren, app design of user experience. Doel van deze Programmeer- en Designklas is om jong ICT- en designtalent in de regio op te sporen en verder te ontwikkelen.Aangesloten partners

Scholen
Instituten