CSG Jan Arentsz


Contactpersoon

Voor de locaties Alkmaar en Langedijk:

Adrie Kooistra - stagecoördinator
(072) 518 76 23
stage@ja.nl

Adresgegevens:
Mandenmakerstraat 11
1825 BB Alkmaar

www.ja.nl


Aantallen leerlingen, personeel
1974 leerlingen en 134 fte onderwijzend personeel

Type onderwijs
Vmbo - havo - atheneum - gymnasium - technasium (havo en vwo)

Denominatie
Confessioneel (christelijk)

Visie en missie
Visie op onderwijs: excellent schoolklimaat
Om een bijdrage te kunnen leveren aan de kwaliteit van leven van alle betrokkenen bij de school streeft het Jan Arentsz naar een excellent schoolklimaat.
In een excellent schoolklimaat is sprake van:

  • brede vorming, waar naast kwalificatie aandacht is voor persoonsvorming en socialisatie; 
  • eigentijds onderwijs, waarin recht wordt gedaan aan de basisbehoeften autonomie, relatie en    competentie;
  • educatief partnerschap, waarbij school, leerlingen en ouders/verzorgers gezamenlijk optrekken.

Deze kenmerken van ons onderwijs hebben we vertaald in een definitie van kwaliteit: een omschrijving van minimale verwachtingen (‘hier ligt voor ons de lat’) ten aanzien van onderwijsinrichting en handelen van betrokkenen die gelden voor alle vestigingen. Hiermee borgen we ons gemeenschappelijk profiel (“Daar staan we als Jan Arentsz voor”) en geven we de kaders aan voor de vestiging specifieke profilering (“Zo zie je dat terug op deze vestiging”).

Waarmee profileren we ons?
Eigentijds onderwijs, brede vorming, educatief partnerschap.

Belangrijke onderwijskundige ontwikkelingen
Binnen het vmbo te Alkmaar wordt gewerkt met het GIP-model (klassenmanagement). In de vestiging Langedijk werken we met een 75-minuten rooster. In alle vestigingen werken de leerlingen niet alleen in klassikale lessen, maar ook op werkpleinen of studiezalen.

De didactische aanpak op de havo is duidelijk anders dan op het vwo. De aansluiting met het wo en het hbo is bovengemiddeld. Deze aansluiting verbeteren we door het project JAcademic, waarbij vwo-leerlingen kennismaken met de wetenschappelijke aanpak. Daarnaast zijn er lezingen door gastsprekers, is er een bezoek aan de VU en is er de wetenschapsweek. Voor de havo-leerlingen zijn er voor sommige vakken projecten in samenwerking met het hbo.

Op welke aspecten is de school innovatief?

  • Eigentijds onderwijs, brede vorming, educatief partnerschapAangesloten partners

Scholen
Instituten