Eerste Christelijke Lyceum


Contactpersoon

Justine Zuidgeest - coördinerend schoolopleider
(023) 531 90 42
ois@ecl.nl

Adresgegevens:
Zuider Emmakade 43
2012 KN Haarlem

www.ecl.nl

Aantallen leerlingen, personeel

1246 leerlingen en 67 fte onderwijzend personeel

Type onderwijs

Havo - atheneum - gymnasium

Denominatie

Protestants-christelijk

Visie en missie

De leidraad op het ECL is: Vertrouwen geven, vrijheid, ruimte en keuzes bieden, verantwoordelijkheid nemen en verantwoording afleggen

Waarmee profileren we ons?

Het ECL is Cultuurprofielschool. Dit is een officieel kwaliteitskeurmerk en het betekent dat kunst en cultuureducatie zijn verankerd in het gehele onderwijsprogramma.

Belangrijke onderwijskundige ontwikkelingen

De kwaliteit van ons onderwijs ligt ons na aan het hart. Wij bieden stimulerend en verdiepend onderwijs in modulevorm en in projectweken aan. Leerlingen én ouders weten zich bij ons gezien én gehoord.

Op welke aspecten is de school innovatief?

Aparte brugklaslocatie met stamlokalen, recht doen aan verschillen door aanbod van keuzemodules, aandacht voor talentvolle leerlingen en onderpresteerders, creativiteit als uitgangspunt voor didactisch handelen.
Aangesloten partners

Scholen
Instituten