Jac. P. Thijsse College


Contactpersoon

Suzanne Blankert - coördinerend schoolopleider
(0251) 65 25 71
stagebureau@jpthijsse.nl

Adresgegevens:
De Bloemen 65
1902 GT Castricum

www.jpthijsse.nl

Aantallen leerlingen, personeel

Rond de 2000 leerlingen en 110 fte onderwijzend personeel

Type onderwijs

Mavo - havo - vwo

Denominatie

Openbaar

Visie en missie

De leidraad van het onderwijs op het Jac. P. Thijsse College is “Actief en Onbegrensd”. Het onderwijs is erop gericht dat de leerling:

• zich optimaal toerust voor zijn vervolgopleiding;
• zich voorbereidt om succesvol te zijn in een veranderende, pluriforme samenleving met internationale aspecten en onbegrensde mogelijkheden;
• verantwoordelijkheid neemt voor zijn rol als wereldburger.

Er wordt gewerkt vanuit een positief pedagogisch klimaat. De driehoek school-leerling-ouders zien wij als voorwaarde voor een succesvolle schoolcarrière.

Waarmee profileren we ons?

• Het Jac. P. Thijsse College is een veilige school met goed onderwijs en een goede leerlingbegeleiding;
• De school is kleinschalig georganiseerd, zodat leerlingen, medewerkers en docenten in opleiding gekend en erkend worden en hun talenten verder kunnen ontwikkelen, zowel op cognitief, creatief als sportief gebied;
• De school biedt begeleiding en structuur aan leerlingen die dat nodig hebben en ruimte aan leerlingen die dat aankunnen.

Belangrijke onderwijskundige ontwikkelingen

Sinds 2018 werkt onze school met JPTeaching, dat op diverse pijlers rust:

Onderwijs met veel didactische uitdagingen, voor docent en leerling

Een dagindeling die recht doet aan het ritme van de meeste leerlingen. Er is gekozen voor 3 “blokken”: blok 1 in de ochtend voor het helpen bij problemen. Dit gaat op inschrijving van de leerling; daarna blok 2 waarin de reguliere lessen plaatsvinden en daarna blok 3 dat is bedoeld voor verdieping en verbreding en waar elk vak een aantal maal per jaar tijd voor ingeruimd krijgt.

Alle klassen werken met een eigen laptop of tablet.

Kansen bieden aan leerlingen en docenten is daarbij het motto. Om de leerlingen goed te leren plannen wordt in de brugklas gewerkt met een speciale “JPT-agenda”.

Op welke aspecten is de school innovatief?

• Tweetalig onderwijs (TTO) op mavo/ havo/vwo;
• International Business Class (4/5 havo);
• Mogelijkheid tot het behalen van een internationaal erkend certificaat Engels (Cambridge Engels), Frans (Delf Scolaire) en Duits (Goethe) (3 vwo);
• Vwo Allround (voor de vwo leerling die naast TTO behoefte heeft aan extra uitdaging);
• Internationaliseringsprogramma (EIO);
• Bewegen, Sport en Maatschappij (BSM) is examenvak op het havo en vwo;
• Het vak “Theater” is een verplicht vak voor de vwo-leerlingen met het profiel C&M.Aangesloten partners

Scholen
Instituten