Castor College Beverwijk


Contactpersoon

Evelien Zwiers en Dewy Veel
stagehavovwo@castorcollege.nl

Adresgegevens:
Bullerlaan 2
1945 SR
Beverwijk

www.castorcollege.nl

Aantallen leerlingen, personeel

1392 leerlingen en 108 fte onderwijzend personeel

Type onderwijs

Gymnasium / atheneum / Havo

Denominatie

Openbaar

Visie en missie

Bij ons op school krijg je een brede basis van vakken en extra activiteiten. Op die manier kun je ontdekken hoe je in elkaar zit en wat bij jou past. Je maakt dus niet meteen een keuze en volgt niet één route. Want wij geloven erin dat je tijd en ruimte nodig hebt om uit te vinden wie jij bent en wat je allemaal kunt.

Bij ons draait het om het vertrouwen dat je van ons krijgt. We bieden structuur, we stimuleren, inspireren en we begeleiden je in alle opzichten. En we geven je ook vrijheid en verantwoordelijkheid. Dat past bij jouw havo- of vwo-niveau en bij onze overtuiging dat je vooral leert van te doen, van uitgaan van je eigen kracht, van onderzoeken, van samenwerken, van creatief nadenken, mogelijkheden zien en durven.

Dat hoef je niet allemaal meteen te kunnen, wij helpen je en geven je richting. Zodat je alles leert, wat je nodig hebt om vooruit te komen. Natuurlijk hoort daarbij dat het soms even niet gaat zoals je zou willen. Zo is het in het echte leven ook. Van fouten maken leer je en zo kom je verder.

Kortom, wij zijn dé havo- en vwo-school van Beverwijk en Heemskerk. Een school die past bij het ondernemende karakter van de regio. Een school met kwaliteit en jaar in jaar uit goede examenresultaten. Een school met een goede sfeer, die we met elkaar maken. En bovenal een school met leuke leerlingen en alles in huis om jou zelf te laten ontdekken wie je bent en wat je allemaal kunt.

Waarmee profileren we ons?

Ondernemen in de breedste zin van het woord, als levenshouding en mindset. Want dat is wat ons zo bijzonder maakt: de ondernemende energie van onze leerlingen, ons team en het plezier van samen leren en werken!

Vol ideeën?

We zijn er voor iedereen die vol zit met ideeën en plannen. Want bij ons krijg je de ruimte om ermee aan de slag te gaan. We zijn er ook voor iedereen die juist nog op zoek is naar inspiratie hoe je het beste uit jezelf kunt halen.

Brede basis met extra activiteiten

Bij ons op school krijg je een brede basis van vakken en extra activiteiten. Op die manier kun je ontdekken hoe je in elkaar zit en wat bij jou past. Je maakt dus niet meteen een keuze en volgt niet één route. Want wij geloven erin dat je tijd en ruimte nodig hebt om uit te vinden wie jij bent en wat je allemaal kunt.

Vertrouwen!

Bij ons draait het om het vertrouwen dat je van ons krijgt. We bieden structuur, we stimuleren, inspireren en we begeleiden je in alle opzichten. En we geven je ook vrijheid en verantwoordelijkheid. Dat past bij jouw havo- of vwo-niveau en bij onze overtuiging dat je vooral leert van te doen, van uitgaan van je eigen kracht, van onderzoeken, van samenwerken, van creatief nadenken, mogelijkheden zien en durven.

Wij helpen je

Dit hoef je niet allemaal meteen te kunnen, wij helpen je en geven je richting. Zodat je alles leert, wat je nodig hebt om vooruit te komen. Natuurlijk hoort daarbij dat het soms even niet gaat zoals je zou willen. Zo is het in het echte leven ook. Van fouten maken leer je en zo kom je verder.

Goede sfeer en goede resultaten

Kortom, wij zijn dé havo- en vwo-school van Beverwijk en Heemskerk. Een school die past bij het ondernemende karakter van de regio. Een school met kwaliteit en jaar in jaar uit goede examenresultaten. Een school met een goede sfeer, die we met elkaar maken. En bovenal een school met leuke leerlingen en alles in huis om jou zelf te laten ontdekken wie je bent en wat je allemaal kunt.

Interessante pijlers in de brugklas

Sport & Lifestyle - Leer hoe sport en voeding je gezondheid kunnen verbeteren

Art & Design - Ga aan de slag met vormgeven en ontwerpen

Start-Up - Een eigen bedrijfje beginnen, wat komt erbij kijken?

Climate & Future - Werk samen om onze wereld beter te maken

Bij ons krijg je de ruimte om te ontdekken waar jouw talenten liggen. In de brugklas hebben we de pijlers Sport & Lifestyle, Art & Design, Start-Up en Climate & future. Maar ook: veel activiteiten - moderne faciliteiten - persoonlijke begeleiding - extra uitdaging - goede sfeer & energie!

Extra aanbod:

 • · Cambridge English
 • · Spaans
 • · Drama in de tweede klas
 • · Jet-Netschool
 • · Filosofie in de bovenbouw
 • · Vier pijlers in de brugklas
 • · Blended learning (boeken en laptop)
 • · Extra ondersteuning/bijzondere begeleiding
 • · Uitdaging voor de betere leerling
 • · Extra examenvakken
 • · Internationale samenwerking
 • · Universitaire samenwerking

Belangrijke onderwijskundige ontwikkelingen

Prikkelende en uitdagende lessen

Bij ons staat de docent centraal. Hij of zij is de coach, de begeleider, de expert en ook de ontwerper van het leerproces. Daarbij maken we
gebruik van ICT, maar ook van boeken en andere materialen. ICT is dus één van de hulmiddelen bij het leren. Iedere leerling heeft een eigen laptop. In de brugklas wordt binnen
het vak maatschappelijke vorming nu ook een module ICT gegeven en een module mediawijsheid om iedere leerling basisvaardig te maken in ICT.
In onze lessen zijn wij op zoek naar nieuwe en andere vormen van didactiek, om zo goed aan te blijven sluiten bij wat leerlingen nodig hebben.
Dat doen we met bijvoorbeeld Eduscrum in de les, een doorlopende leerlijn onderzoeksdidactiek en met vakoverstijgende projecten.

Brede ontwikkeling

Wij geloven er niet in dat leerlingen meteen keuzes maken en een route volgen. Bij ons maakt iedere leerling kennis met verschillende
terreinen. Dat doen we door de vier pijlers die herkenbaar zijn in ons programma: sport & lifestyle, art &design, start up en climate & future.
Inde brugklas volgt iedere leerling deze vier pijlers. De komende jaren zullen deze pijlers verder het programma in groeien. Daarnaast hebben
we een brede keuze van vakken in de bovenbouw, zoals muziek, Cambridge English, Spaans en filosofie.
En de brede ontwikkeling vindt ook buiten de lessen plaats met een breed aanbod van activiteiten op het gebied van toneel en muziek, sport, debatteren en reizen en
excursies.

De leerling als eigenaar van zijn of haar eigen leerproces

Het is belangrijk dat leerlingen leren om zelf eigenaar te zijn, de regie te hebben, over hun leerproces. Dat dat ze dat niet meteen kunnen,
maar moeten leren, dat weten we ook. Door middel van reflectie, MOL-gesprekken (mentor-ouder-leerling gesprekken waarin de
leerling centraal staat) en veel aandacht voor LPO (leren plannen en organiseren) werken we aan de vaardigheden en functies die je nodig
hebt om eigenaar te kunnen zijn. 
Ook zijn we bezig met formatief toetsen, zodat leerlingen ook tijdens hun leerproces – en niet pas aan het einde met een toets – feedback en feedforward krijgen, zodat ze
weten waar ze staan en wat ze nog te doen hebben.

Maatwerk

Wij bieden waar mogelijk individuele leerroutes aan leerlingen. Te denken valt aan leerlingen die voor sommige vakken versneld examen
doen of havo-leerlingen die een enkel vak op vwo-niveau afsluiten. Ook bieden wij in de bovenbouw de mogelijkheid om een extra
vak te kiezen, de zogenoemde ‘plusvakken’. Voor de leerlingen die meer aan kunnen is er het Eureka-traject.
Geselecteerde leerlingen hebben de mogelijkheid om één tot vijf lessen per week te missen en in die tijd werken zij aan een project naar keuze. Hierin worden
zij extra begeleid, op de inhoud, maar ook op het ontwikkelen van vaardigheden en metacognitieve functies, zoals doorzettingsvermogen
of bijvoorbeeld het omgaan met perfectionisme.
In de bovenbouw kunnen deze leerlingen al onderwijs volgen aan de universiteiten via ons lidmaatschap van Pre-University College.
Maatwerk zit ook in onze begeleiding, want iedere leerling heeft iets anders nodig. We streven naar planmatig handelen hierin, zodat we
tijdig signaleren en samen met leerling en ouders kunnen kijken welke ondersteuning nodig is. De komende jaren is het versterken van het
mentoraat als middel hierbij één van onze belangrijke ontwikkelingen.

Op welke aspecten is de school innovatief?

Het inzetten van de laptop als hulpmiddel is volop in ontwikkeling. Vanaf 2020-2021 heeft iedere leerling een eigen laptop, zodat in de lessen hier ook goed gebruik van gemaakt kan worden. Door de corona-periode is deze ontwikkeling in een versnelling gekomen. Alle docenten hebben nu ook digitaal via Teams lesgegeven. Met de docenten is eind schooljaar 2019-2020 geëvalueerd welke vormen goed zijn bevallen en welke we willen behouden, ook als iedereen weer naar school toe kan.

In de tweede klas zijn enkele klassen aangewezen als scrum-klas. In deze klassen wordt gewerkt met een aantal zogenaamde sprints per jaar, waarin de leerlingen samenwerken volgens de scrum-methode. Dit zijn vakoverstijgende projecten, waarbij leerlingen tijdens de reguliere lessen van deze vakken werken aan de sprint.Aangesloten partners

Scholen
Instituten