OSG Willem Blaeu


Contactpersoon

Naam Marieke Rusman

Telefoonnummer 072-5122477, toestel 1426

e-mailadres oplis@willemblaeu.nl

adresgegevens school: 
Robonsbosweg 11
1816MK Alkmaar

website school: www.willemblaeu.nl

Aantal leerlingen, personeel
920 leerlingen, 155 personeelsleden

Type onderwijs

Vmbo – Havo- Vwo?? VMBO, Havo (tto), Vwo(tto), Gymnasium
tto: tweetalig onderwijs

Denominatie
openbaar

Visie en Missie
Wij zijn een scholengemeenschap met alle typen onderwijs onder een dak: van vmbo-b tot met gymnasium. Alles wat wij aanreiken staat in het teken van ons motto ‘Zoek, ontdek, leer en verbeter door te oefenen’. Voor dat mooie persoonlijke ontwikkelingsproces zetten we een mix van lesboeken en digitale middelen in.

Waarmee profileren we ons?
Wereldburgerschap

 • TTO-school (tweetalig onderwijs in het Engels) voor havo en vwo
 • activiteiten in het kader van internationalisering met uitwisselingsprojecten, reisweken en excursies binnen Nederland
 • versterkt talenonderwijs met o.a. een project ‘taaldorp’ en behalen van het Goethecertificaat
 • een breed scala aan culturele activiteiten zoals de kunstweek, het Scapino-project en open podium.
 • deelname aan talentontwikkelingsprogramma zoals uitblinkersproject
 • en voor alle leerlingen een maatschappelijke stage (Mas)

Sport en bewegen

 • topsporttalentschool voor leerlingen met een LOOT-status en sporttalenten
 • keuze voor:
  • voetbal- en hockeyacademie tijdens lestijden
  • Sport- en voetbalXtra na schooltijd
  • examenvakken LO2 en BSM (bewegen, sport en maatschappij)

Allemaal met als doel onze leerlingen uit te laten groeien tot zelfbewuste burgers die geloven in hun kwaliteiten.


Belangrijke onderwijskundige ontwikkelingen

Sinds een aantal jaren geven we les met behulp van tekstboeken en digitale werkboeken. De digitalisering heeft een sprong genomen in de ‘coronatijd’, waarbij ontwikkelingen voortdurend in beweging zijn.

Op welke aspecten is de school innovatief?
Het personeelsbestand is vrij jong en veel collega’s komen voort uit de opleidingsschool. Daardoor is er een open sfeer ten aanzien van het begeleiden van studenten en nieuwe collega’s. Men voelt zich hier snel thuis.
Aangesloten partners

Scholen
Instituten