Petrus Canisius College


Contactpersoon

Voor de vijf leslocaties (Alkmaar, Bergen, Heiloo) van het PCC:

Alma Boelders - coördinerend schoolopleider
(072) 541 03 33
leraarworden@pcc.nu

Adresgegevens:
Vondelstraat 41
1813 BA ALKMAAR

www.pcc.nu

Aantallen leerlingen, personeel

2350 leerlingen en 152fte onderwijzend personeel

Type onderwijs

Van vwo-Xtra t/m vmbo bb op locaties in Alkmaar, Bergen en Heiloo.

Denominatie

Katholiek

Visie en missie

Het PCC helpt en stimuleert leerlingen hun ambitie waar te maken. Datzelfde doen we ook met onze student-collega’s. Studenten die bij ons komen werken worden meteen aangesproken en behandeld als collega’s. Er wordt altijd gezocht naar een leeromgeving die past bij de opleiding, bij de school en bij de ambities en talenten van de student-collega.

"Kansen"

Jij hebt je sterke kanten, talenten en ambities. Op het PCC hebben we daar oog voor. Je krijgt de kans om nog beter te worden in wat je interessant vindt en waar je goed in bent. Dat doen we door je veel keuzevrijheid te geven. De docent helpt je bij het maken van die keuzes en het vergroten van je zelfkennis, zelfvertrouwen en sociale vaardigheden. “

Onze ambitie is dat iedereen op het PCC een professionele proactieve en flexibele houding heeft; er wordt gedacht in oplossingen en mogelijkheden De grondhouding van een PCC-medewerker is leerlinggericht en respectvol. Studenten die bij ons komen werken zijn collega’s, en leren doen we van en met elkaar.

Waarmee profileren we ons?

We hebben gekozen voor (regionale) instroomlocaties, de eerste twee jaar blijven de leerlingen zoveel mogelijk bij elkaar, daarna een uitgebreide keus uit het vervolgtraject. Wij bieden onze leerlingen bijzondere mogelijkheden, zoals: vwo-Xtra, mavo+, Vakcollege Techniek, Vakcollege Allround, Sportklassen en nog veel meer.

Als Opleidingsschool heeft het PCC een opleidingsteam en docenten die klaar staan om met studerenden samen te werken.

Belangrijke onderwijskundige ontwikkelingen

Binnen het hele PCC staat leerdoeldenken centraal. Vanuit dit thema houden de vakgroepen hun curriculum kritisch tegen het licht.
Het PCC werkt vanuit de zes rollen van de leraar.

Op welke aspecten is de school innovatief?

Een digitaal klaslokaal biedt leerlingen de mogelijkheid om meer autonoom te werken. De ervaringen opgedaan tijdens de lockdown worden verder geïmplementeerd.
Invoering van vakcollege-opleidingen en daaropvolgend het vernieuwde VMBO.
Vwo-Xtra gebaseerd op het gebruik van meervoudige intelligentie
BètaschoolAangesloten partners

Scholen
Instituten