Regius College


Contactpersoon

Mevrouw M. McDonnell- coördinerend schoolopleider 
samenopleiden@regiuscollege.nl

Adresgegevens:
Postbus 282
1740 AG Schagen

www.regiuscollege.nl

Aantallen leerlingen, personeel

ca. 3.200 leerlingen en 220 fte onderwijzend personeel

Type onderwijs

Prakijkonderwijs - Vmbo - Havo - Vwo

Denominatie

Openbaar onderwijs

Visie en missie

Als grote VO-school in de regio vindt het Regius College dat er voor alle leerlingen volop kansen moeten zijn. Kenmerkend voor het Regius College is de veilige, kleinschalige en stimulerende leeromgeving. Medewerkers, leerlingen en ouders/verzorgers hebben aandacht voor elkaar. Ditzelfde geldt ook voor de medewerkers onderling.

Het Regius College biedt leerlingen een goede opleiding op het niveau dat ze aankunnen en die gericht is op een vervolgopleiding of loopbaan passend bij hun mogelijkheden en wensen. Naast kennis en inzicht willen we de leerlingen toerusten met vaardigheden waardoor ze het geleerde kunnen toepassen en verantwoordelijkheid leren dragen. De leerlingen krijgen ook brede vorming door middel van een keur aan activiteiten op cultureel, maatschappelijk, creatief, sportief en levensbeschouwelijk gebied.

Waarmee profileren we ons?

Kernwaarden Regius College: Aandacht voor elkaar en Werken aan goede resultaten

Belangrijke onderwijskundige ontwikkelingen

  • Op basis van de Regius Koers 2018 zet het Regius College in op diverse onderwijskundige projecten, waaronder de opzet van de TL/Havo brugklas, diverse ICT ontwikkelingen, vernieuwing examenprogramma’s Vmbo en deelname aan diverse bètaprojecten.
  • In de onderbouw Havo/Vwo kunnen leerlingen instromen in drie typen brugklassen, namelijk de reguliere, de Vwo- en de Accentbrugklas. In overeenstemming met de uitgangspunten van de school – recht doen aan verschillen – bestaat de Vwo-brugklas.
  • In het kader van integratie van digitale technologie in het onderwijsleerproces loopt het project E-klas en PAL. Inmiddels zijn er E-klassen beschikbaar voor de vakken natuurkunde, biologie, scheikunde, NLT, wiskunde D en informatica.
  • Wij vinden het zeer belangrijk dat leerlingen op alle niveaus de kans krijgen op diverse manieren hun talenten kunnen ontplooien. Niet alleen op onderwijsgebied, maar ook door deelname aan diverse activiteiten, zoals Olympiades, ondernemerswedstrijden, beleggingswedstrijd, Mission Olympique, voorleeswedstrijd, debatwedstrijden en sport en culturele activiteiten.
  • In de zomer van 2013 heeft het Regius College het predicaat Vecon Business School (VBS) verkregen.

Op welke aspecten is de school innovatief?

  • Personeelsbeleid
  • Professionaliseringsbeleid medewerkers (De Regius Academie)
  • Opleiding in de school


Aangesloten partners

Scholen
Instituten