Trinitas College


Contactpersoon

Marc van den Vrijhoef - coördinerend schoolopleider
(072) 571 01 44
m.vandenvrijhoef@trinitascollege.nl

Adresgegevens:
Beukenlaan 1
1703 DA Heerhugowaard

www.trinitascollege.nl

Aantallen leerlingen, personeel

3376 leerlingen en 210 fte onderwijzend personeel

Type onderwijs

Vmbo - havo - vwo

Denominatie

Rooms-katholiek

Visie en missie

Onze visie kan als volgt worden samengevat: “mooi onderwijs in een mooie organisatie”.

“Mooi onderwijs”:

• Het onderwijs wordt gegeven door mensen die hun vak verstaan én goede begeleiders zijn bij het leren;
• We kennen een heldere organisatiestructuur met een duidelijke set regels en afspraken;
• We bieden studenten de mogelijkheid hun talenten te ontwikkelen in een goed gestructureerde en professionele organisatie.

Waarmee profileren we ons?

Het Trinitas College is een solide en betrouwbare organisatie waarin onderwijs wordt verzorgd met een hoog ambitieniveau. De leerling staat centraal en er is volop ruimte voor ontwikkeling en voor elkaar. De begeleiding van startende collega’s is sterk ontwikkeld en er is veel aandacht voor het opleiden van jonge aankomende docenten.

Belangrijke onderwijskundige ontwikkelingen

Op het vmbo is volop aandacht voor een doorlopend portfolio richting mbo. Er wordt op de havo veel werk gemaakt van actuele ict-toepassingen als onderdeel van een specifieke havo-didactiek. Op het vwo is het tweetalig onderwijs een zeer recente ontwikkeling. Omgaan met verschillen in de klas is schoolbreed een ontwikkelthema.

Op welke aspecten is de school innovatief?

De Elektronische Leeromgeving is sterk in ontwikkeling en er wordt druk gewerkt aan een E-class op het havo en het vmbo. Betrokkenheid van ouders, leerlingen en maatschappelijke partners wordt als een van de speerpunten gezien op het vmbo. Tweetalig onderwijs in het vwo en de ontwikkeling van een herkenbaar havo-profiel.Aangesloten partners

Scholen
Instituten