Van der Meij College


Contactpersoon

Naam Marjorie Huisraad

Telefoonnummer: 072-567 55 76
e-mailadres: info@vandermeijcollege.nl

adresgegevens school:
Gravin Jacobastraat 1
1823 DS Alkmaar

website school: www.vandermeijcollege.nl

Aantal leerlingen 360

Aantal personeelsleden 70

Type onderwijs

Het Van der Meij College is een vestiging voor vmbo beroepsgerichte leerwegen (BB en KB) van het Stedelijk Dalton College Alkmaar, OSG Willem Blaeu en CSG Jan Arentz.

Denominatie

Christelijk en openbaar

Visie en Missie

Het Van der Meij College (VMC) is een vestiging voor de bovenbouw vmbo beroepsgericht waar de Christelijke Scholengemeenschap Jan Arentsz, het Stedelijk Dalton College Alkmaar en de Openbare Scholengemeenschap Willem Blaeu intensief samenwerken om alle keuzes voor een beroepsgerichte sector voor iedere leerling mogelijk te maken en te leren in een moderne, contextrijke leeromgeving. In nauwe aansluiting op het onderwijs en de cultuur van de drie ‘moederscholen’ bereidt het Van der Meij College de leerling expliciet voor op het functioneren in een snel veranderende, pluriforme samenleving. Daarom richten team en directie de blik voortdurend naar buiten en werken zij bij de vormgeving van het onderwijs samen met vertegenwoordigers van het beroepenveld, het vervolgonderwijs en maatschappelijke instanties.

Waarmee profileren we ons?

Het Van der Meij college profileert zich met o.a met Lessen study, PBS (positive behaviour support) onderwijs op maat, LOOT en NederlandsPlus

Belangrijke onderwijskundige ontwikkelingen

Wij werken met betekenisvolle opdrachten binnen en buiten de school. Deze opdrachten sluiten aan bij de manier van leren van onze leerlingen en dagen de leerlingen uit, daardoor wordt de kwaliteit van het leren verhoogd.

Voor de leerling betekent deze manier van leren dat hij medeverantwoordelijkheid krijgt voor het eigen leerproces en voor het schoolklimaat. Tevens ervaart hij de samenhang tussen:

  • praktijk en theorie;
  • vakken en afdelingen;
  • school/ leerstof en beroep/maatschappij (contextrijke leeromgeving);
  • kennis, vaardigheden en persoonlijke kwaliteiten.

Op welke aspecten is de school innovatief?

Wij bieden de leerlingen naast fysiek ook digitaal les aan. We hebben werkpleinen met een groot aantal computers. De praktijkruimtes van PIE/MVI, HBR, Z&W en D&P zijn uitgerust met moderne apparatuur en leermiddelen.Aangesloten partners

Scholen
Instituten