Werken in het onderwijs


De AONHW komt graag in contact met mensen die interesse hebben in een baan in het onderwijs. Deze belangstelling is goed te begrijpen: veel volwassenen leggen hun kinderen het huiswerk uit of geven training aan een groep jonge mensen. Zij ervaren welk plezier werken met jongeren kan geven en welke voldoening je kunt halen uit het helpen van anderen. 

Mensen die een overstap naar een baan in het onderwijs overwegen, krijgen vaak als eerste te maken met de taal van het onderwijs; termen als zij-instromer, deeltijdopleiding, EVC’s (eerder verworven competenties) vormen het eerste obstakel in het vinden van antwoorden op vragen. Ook vragen als: op welk instituut kan ik het beste mijn opleiding gaan volgen? Hoe is de begeleiding georganiseerd? Zijn er mensen met wie ik ervaringen kan uitwisselen? komen al snel bovendrijven. We bieden een aantal mogelijkheden om u te informeren over een toekomst in het onderwijs.

Heeft u interesse? Voor antwoorden op uw vragen kunt u via de site contact opnemen met een van de schoolopleiders van de partnerscholen. Een van de beste manieren om antwoorden te krijgen op uw vragen, is een dag(deel) meelopen op een school.
Een dag onderwijs in het vak dat u wilt geven, doet het onderwijs voor u leven! 

Ook kunt u kijken op de website www.stappeninhetonderwijs.nl. Hier treft u informatie over de verschillende routes om docent te worden.

PABO-docenten
Voor PABO-docenten die de overstap naar het voortgezet onderwijs willen maken, zijn er ook mogelijkheden in het voortgezet onderwijs.

Tekort vakken
Landelijk gezien is er een lerarentekort voor de vakken wiskunde, natuurkunde, scheikunde, informatica, levensbeschouwing, aardrijkskunde, Engels, Duits, Frans, Nederlands, klassieke talen en een aantal praktijkvakken in het vmbo.Zijinstromer
zijinstromer, ervaringen in het onderwijs

Aangesloten partners

Scholen
Instituten