Zij-instromers


Zij-instromers

Het AONHW komt graag in contact met mensen die interesse hebben in een baan in het onderwijs. Deze belangstelling is goed te begrijpen: Veel volwassenen leggen hun kinderen het huiswerk uit of geven training aan een groep jonge mensen. Zij ervaren welk plezier werken met jongeren kan geven en welke voldoening je kunt halen uit het helpen van anderen.

Mensen die een overstap naar een baan in het onderwijs overwegen, krijgen vaak als eerste te maken met de taal van het onderwijs: Termen als zij-instromer, deeltijdopleiding, EVC’s (eerder verworven competenties) vormen het eerste obstakel in het vinden van antwoorden op vragen. Ook vragen als: op welk instituut kan ik het beste mijn opleiding gaan volgen? Hoe is de begeleiding georganiseerd? Zijn er mensen met wie ik ervaringen kan uitwisselen? komen al snel boven drijven.

We bieden een aantal mogelijkheden u te informeren over een toekomst in het onderwijs.

Op deze site vindt u de adressen van de schoolorganisaties van de AONHW. Voor antwoorden op uw vragen kunt u via de site contact opnemen met één van de schoolopleiders van deze organisaties. Een van de beste manieren antwoorden te krijgen op uw vragen, is een dag mee te lopen op een school. Een dag onderwijs in het vak dat u wilt geven, doet het onderwijs voor u leven!

In uw regio worden jaarlijks twee voorlichtingsavonden georganiseerd. Deze worden hebben dit schooljaar reeds plaatsgevonden in november 2019.

Op deze avonden is door opleidingsinstituten en de opleidingsscholen tezamen met docenten en studenten voorlichting gegeven over opleidingen, werkervaringen, stages, begeleidingsactiviteiten en arbeidsvoorwaarden. Naast algemene voorlichting was er voldoende tijd en ruimte om uw persoonlijke vragen te beantwoorden.

PABO-docenten

Voor PABO-docenten die de overstap naar het voortgezet onderwijs willen maken zijn er ook mogelijkheden in het voortgezet onderwijs.

Tekortvakken

Landelijk gezien is er een lerarentekort voor de vakken wiskunde, natuurkunde, scheikunde, informatica, levensbeschouwing, aardrijkskunde, Engels, Duits, Frans, Nederlands, klassieke talen en een aantal praktijkvakken in het vmbo.

Tot slot vind u op deze pagina verwijzingen naar een aantal sites. U kunt daar onder andere informatie vinden over regelgeving rond zij-instroomtrajecten en financiering van studiekosten.

Informatie over zij-instroom:

1. https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/werken-in-het-onderwijs/vraag-en-antwoord/hoe-word-ik-zijinstromer-in-het-onderwijs

2. http://www.vu.nl/nl/opleidingen/masteropleidingen/opleidingenoverzicht/i-l/leraar-voorbereidend-hoger-onderwijs/zij-instroom/index.asp

3. https://extranet.doo.hva.nl/nl/stage_werkplekleren/tweedegraads/Paginas/Zij-instroomtraject.aspx

Informatie over werken in het onderwijs vanuit een andere baan:

https://www.wordleraarinhetvo.nl

http://www.voion.nl/

Informatie over studiefinanciering

https://www.duo.nl/particulier/leraar/alle-regelingen-voor-leraren/weten-hoe-het-werkt.jsp

Informatie gegeven tijdens de voorlichtingsavond door HvA, Inholland en UvA/ILO

Presentatie HvA 2016

Presentatie Inholland 2016

Link naar informatie UvA/ILO 2016Aangesloten partners

Scholen
Instituten