CSG Jan Arentsz

Contactpersoon

Voor de locaties Alkmaar en Langedijk:
Adrie Kooistra - stagecoördinator
(072) 518 76 23
stage@ja.nl

Adresgegevens

Mandenmakerstraat 11
1825 BB Alkmaar
www.ja.nl

Aantallen leerlingen, personeel

2525 leerlingen en 152 fte onderwijzend personeel

Type onderwijs

Vmbo - havo - vwo

Denominatie

Confessioneel (christelijk)

Visie en missie

De leerling staat centraal en we werken samen met de leerling aan talentontwikkeling, plezier in leren, sociale vaardigheid en een positief zelfbeeld wat samen een goede basis legt voor het vervolg na de middelbare school. We zijn een veilige school met modern onderwijs en verantwoorde onderwijsontwikkelingen, waar de teams de leiding nemen voor de inhoud door professionele kwaliteit.

Waarmee profileren we ons?

Opleidingsschool, onderzoekende school, Leren in veiligheid.

Belangrijke onderwijskundige ontwikkelingen

Binnen het vmbo te Alkmaar wordt gewerkt met het GIP-model (klassenmanagement). In de vestiging Langedijk werken we met een 75-minuten rooster. In alle vestigingen werken de leerlingen niet alleen in klassikale lessen, maar ook op werkpleinen of studiezalen.
De didactische aanpak op de havo is duidelijk anders dan op het vwo. De aansluiting met het wo en het hbo is bovengemiddeld. Deze aansluiting verbeteren we door het project JAcademic, waarbij vwo-leerlingen kennismaken met de wetenschappelijke aanpak. Daarnaast zijn er lezingen door gastsprekers, is er een bezoek aan de VU en is er de wetenschapsweek. Voor de havo-leerlingen zijn er voor sommige vakken projecten in samenwerking met het hbo.

Op welke aspecten is de school innovatief?

• Personeelsbeleid
• OpleidenAangesloten partners

Scholen
Instituten