Petrus Canisius College


Contactpersoon                                             

Voor de vijf leslocaties (Alkmaar, Bergen, Heiloo) van het PCC:
Alma Boelders - coördinerend schoolopleider
(072) 541 03 33
a.boelders@pcc.nu 

Adresgegevens                                              

Vondelstraat 41
1813 BA ALKMAAR
www.pcc.nu

Aantallen leerlingen, personeel            

2833 leerlingen en 170 fte onderwijzend personeel

Type onderwijs                                              

Van vwo-Xtra t/m vmbo bb op locaties in Alkmaar, Bergen en Heiloo. 

Denominatie                                   

Katholiek

Visie en missie

Het PCC helpt en stimuleert leerlingen hun ambitie waar te maken. Datzelfde doen we ook met onze student-collega’s. Studenten die bij ons komen werken worden meteen aangesproken en behandeld als collega’s. Er wordt altijd gezocht naar een leeromgeving die past bij de opleiding, bij de school en bij de ambities en talenten van de student-collega.

Waarmee profileren we ons?

Naast het gebruikelijke brede opleidingsaanbod, bieden wij onze leerlingen bijzondere mogelijkheden, zoals: vwo-Xtra, mavo+, Vakcollege Techniek, Vakcollege Mens & Dienstverlenen, Sportklassen en nog veel meer. Als Opleidingsschool heeft het PCC een opleidingsteam dat klaar staat om met studerenden samen te werken, omdat wij vinden dat we als school beter worden als we onze ervaring samen kunnen delen.

Belangrijke onderwijskundige ontwikkelingen

• Door een deel van de tijd in projecten te werken stimuleren wij leerlingen om zelf invloed uit te oefen op hun eigen leerproces.
• Werken met PCC-studieplanner i.p.v. agenda.

Op welke aspecten is de school innovatief?

• Invoering van vakcollege-opleidingen
• Vwo-Xtra gebaseerd op het gebruik van meervoudige intelligentie.
• BètaschoolAangesloten partners

Scholen
Instituten