Kaj Munk College


Contactpersoon                                             

Jos Verhoef - coördinerend schoolopleider
(023) 561 61 98
j.verhoef@kajmunk.nl 

Adresgegevens                                              

Kaj Munkweg 3
2131 RV Hoofddorp
www.kajmunk.nl

Aantallen leerlingen, personeel            

1767 leerlingen en 93 fte onderwijzend personeel

Type onderwijs                                              

Mavo-t - havo - vwo, met daarbij technasium en science 

Denominatie                                   

Protestants-christelijk

Visie en missie

We werken met de leerlingen aan talentontwikkeling, relatie, invloed, veiligheid in een warme en duidelijke omgeving.                              

Waarmee profileren we ons? 

Wij profileren ons met de Bèta-vakken binnen de scienceklassen (vwo gericht op onderzoekende leerstijlen) en het technasium (havo met O&O onderzoek en ontwerpen), Kunst Media en Cultuur door de hele school met als groot onderdeel het Lentefeest, dat zijn onze onderwijskenmerken in een warm en duidelijk schoolklimaat.

Belangrijke onderwijskundige ontwikkelingen

Binnen het Technasium en Science wordt projectmatig gewerkt. Vanuit de teamstructuur wordt volop aan de verdere onderwijskundige ontwikkelingen gewerkt en een onderzoeksmatige cultuur. Er is een grote ontwikkeling in het digitaal gebruik van lesmateriaal en ontwikkelen van digitaal lesmateriaal. 

Op welke aspecten is de school innovatief?

Op het gebied van Bèta (science en technasium), Franse taal d.m.v. AIM en Kunst, Media en Cultuur. Ook op het gebied van personeelsbeleid, waarbij begeleiding een belangrijk punt is. Wij zijn (officieel) een topsportvriendelijke school, met een goed beleid om leerlingen die hun sport op topniveau beoefenen te helpen dit te combineren met school.Aangesloten partners

Scholen
Instituten